no comments

Tây tứ trạch là gì?

Tây tứ trạch là mối liên quan giữa tuổi của chủ nhà và hướng nhà. Nếu hòa hợp sẽ thuận lợi, sẽ làm ăn phát đạt, con cái đuề huề sum họp và luôn may mắn. Trái lại, hiện tượng xung khắc, gia chủ có khả năng gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống. 

TÂY TỨ TRẠCH GỒM NHỮNG HƯỚNG NÀO?

Gồm 4 hướng là: TÂY NAM – TÂY BẮC – CHÍNH TÂY – ĐÔNG BẮC

– Hướng Tây Bắc – quẻ Càn – ngũ hành Kim.
– Hướng Tây Nam – quẻ Khôn – ngũ hành Thổ.
– Hướng Đông Bắc – quẻ Cấn – ngũ hành Thổ.
– Hướng Tây – quẻ Đoái – ngũ hành Kim.

TUỔI TÂY TỨ TRẠCH

Hình ảnh thể hiện quẻ Càn, quẻ Khôn, quẻ Cấn, quẻ Đoái cho từng năm (1920 – 1999). Từ đó bạn sẽ xác định được mình thuộc hướng nào.

TÂY TỨ TRẠCH HỢP MÀU GÌ?

– Đoài : Màu trắng, màu bạc, màu kem.
– Kiền : Màu trắng, màu bạc, màu kem.
– Cấn : Màu vàng, màu nâu.
– Khôn : Màu vàng, màu nâu.

TÂY TỨ TRẠCH ĐẶT BẾP HƯỚNG NÀO

Càn mệnh hoặc càn trạch:

– Bếp đặt tọa đông nhìn về hướng Tây là tốt nhất. Chủ nhà rất may, tiến bộ nhanh, con cháu vinh hiển. Như vậy là tọa phương vị “Ngũ quỷ”, nhìn về hướng “sinh khí” phù hợp với yêu cầu “tọa hung hướng cát” nó thuộc về bếp lành “sinh khí”.

– Thứ đến là bếp đặt tọa Đông Nam nhìn về hướng Tây Bắc. Gia đình hòa thuận mọi người bình yên. Như vậy là tọa “họa hại” nhìn về hướng “phục vị” nó thuộc bếp lành “phục vị”

Đoài mệnh hoặc đoài trạch:

– Đặt tọa Đông Nam nhìn về hướng Tây Bắc là hướng Bếp tốt nhất. chủ nhà rất may, tiến bộ nhanh, con cháu vinh hiển. Vì như vậy là tọa phương vị “lục sát” nhìn về hướng “sinh khí” phù hợp với yêu cầu “tọa hung hướng cát”. Nó thuộc bếp lành “sinh khí”,

– Thứ đến là bếp đặt tọa Đông nhìn về hướng Tây, gia đình hòa thuận, mọi người bình yên. Như vậy là tọa phương vị “tuyệt mệnh” nhìn về hướng “phục vị” nó thuộc bếp lành “phục vị”

Cấn mệnh hoặc cấn trạch:

– Đặt tọa Đông Nam nhìn về hướng Tây Bắc là hướng bếp tốt nhất, chủ nhà giàu có, của cải chảy vào nhà, khang ninh trường thọ. Vì như vậy là tọa phương vị “tuyệt mệnh” nhìn về hướng ‘thiên y” phù hợp với yêu cầu “tọa hung hướng cát” nó thuộc bếp lành “thiên y”

Thứ đến là bếp đặt tọa Đông nhìn về hướng Tây. Vợ chồng hòa thuận, phúc lộc khang ninh. Như vậy là tọa phương vị “lục sát” nhìn về hướng “diên niên”, nó thuộc bếp lành “diên niên”

Khôn mệnh hoặc khôn trạch:

– Hướng Bếp tốt nhất là đặt tọa Đông nhìn về hướng Tây, chủ nhà giàu có, của cải chảy vào nhà, khỏe mạnh sống lâu. Vì như vậy là tọa phương vị “họa hại” , nhìn hướng “thiên y” phù hợp với yêu cầu “tọa hung hướng cát” nó thuộc bếp lành “thiên y”.

– Thứ đến là bếp đặt tọa Đông Nam nhìn về hướng Tây Bắc, vợ chồng hòa thuận, phúc lộc khang ninh. Như vậy là tọa phương vị “ngũ quỷ” nhìn về hướng “diên niên” nó thuộc bếp lành “Diên niên”.

HƯỚNG CỬA TÂY TỨ TRẠCH

– Đối với nhà đất, thì hướng nhà là hướng cửa chính.

– Đối với căn hộ chung cư thì hướng nhà vẫn là hướng cửa chính. “Hướng nhà là hướng sinh khí”. Khí ở đây là hoạt động tương tác giữa người với người trong tòa nhà chung cư, chỉ xảy ra ở phía ngoài căn hộ thông qua cửa.